Ydun & Erik Ritz's Hjemmeside

24 Odinsvej, DK-6500 VOJENS. Phone: +45 74540891 - Fax: +1 484 2472739

Denne side er en privatejet side. Der står altså hverken politiske, religiøse eller økonomiske organisationer/interesser bag.
Sidens formål kan beskrives med et ord: FOLKEOPLYSNING.

Grunden til at siden eksisterer er simpelthen den, at vi dagligt hører folk udtale sig om en masse ting, de kun har lidt eller intet kendskab til. Det kan være religion, politik, samfundsforhold eller andre væsentlige emner, der gøres til genstand for debat folk imellem.

Der skal her gives et enkelt eksempel på,  hvad det kan være. - 
Selvom danskere har et ofte meget ringe kendskab til deres egen religion (kristendommen), lader det til, at de er fuldt klar over hvordan det forholder sig med islam. De er i hvert fald altid rede til at påpege det "uheldige" ved denne trosretning.
Samme forhold gør sig gældende m.h.t. andre væsentlige ting f.eks. på lovgivningsområdet.

Forslag og kommentarer er yderst velkomne.

Send en e-mail til: eritz@eritz.com

Linkning til siderne må kun ske med tilladelse!