På denne side findes indgang til forskellige love og regler. - Ikke nødvendigvis danske.
Der gøres opmærksom på, at love ofte ændres. I tvivlstilfælde må du derfor søge informationer andre steder. Siden er således kun vejledende.

Siden er under opbygning! Der kommer flere links.

Kommentarer og forslag sendes til: eritz@eritz.com  

Den gamle "Danske lov". (læs den!)

Grundloven

Funktionærloven

Ferieloven

Integrationsloven

Udlændingeloven

Bekendtgørelse af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne

Bekendtgørelse af straffeloven

Retsplejeloven